Dydaktyka Zarządzania Czasem

Kurs Dydaktyka Zarządzania Czasem wraz z materiałami.

 

Materiały dodatkowe:

– Interaktywna karta metody ABCD (xlsx)

– Karty do Metody Pięciu Pytań (pdf)

– Matryca Eisenhowera (docx)

– Rybia ość – schemat (docx)

 

Liczba stron: 98